Obsah pripravujeme. Bude dostupný už čoskoro a máte sa na čo tešiť!

Boosters.sk —

Obsahovo bohatý, efektívny web performance tímu

3,9%

priemerná konvezia vstupných stránok ponuky služieb

5min

priemerná dĺžka trvania návštevy na stránke 5 min 8 s

85%

návštevníkov webovej stránky prichádza z vyhľadávania

Boosters.sk

Boosters je tím špecialistov na performance kampane a online marketing. Zameriava sa na platformy Google, Facebook a Microsoft ads ako aj kampane v porovnávačoch produktov či lokálne PPC služby.

Lokalita

Banská Bystrica, Slovensko

Zameranie

Performance tím

Veľkosť spoločnosti

10 — 20 zamestnancov

Dodané služby

stratégia

webdizajn

automatizácia

Klient

Boosters je tím marketingových špecialistov zameraných na PPC (pay-per-click) kampane a online marketing. Primárne svoju pozornosť zameriava na platené kampane na platformách ako Google Ads, Facebook Ads, Microsoft Ads, ale aj na lokálne PPC služby a porovnávače produktov. Zakladateľ Martin spolu so svojim tímom dosahuje merateľné výsledky pre svojich viac ako 150 klientov.

Problém

Pred rozhodnutím o aktualizácii čelili Boosters niekoľkým závažným problémom so zastaranou webovou stránkou.

Už dlhšie časové obdobie ich biznis web trpel pomalým načítaním, čo zvyšovalo nielen okamžité odchody zo stránky, ale tiež spôsobovalo problémy pri objavovaní obsahu (prípadové štúdie, blogové články) návštevníkmi. Pritom práve tento obsah bol rozhodujúci pre úspešnú akvizíciu nových a budovanie dôvery u aktuálnych zákazníkov.

Naviac pôvodná webová stránka bola napriek používanej platforme (Wordpress) náročná na správu a aktualizácie. Táto nefunkčnosť mala negatívny dopad na dôveryhodnosť Boosters voči ich potenciálnym klientom a znižovala tiež časovú efektivitu zamestnancov.

Jedným z posledných problémov bol zastaralý, nedôveryhodný dizajn. Ten viedol k podceňovaniu značky zo strany zákazníkov, ale aj obchodných partnerov.

Riešenie

Pri návrhu nového webu Booster.sk sme vychádzali z nami často uplatňovaného frameworku Growth Driven Design. Celkovému návrhu predchádzala analýza a stratégia. Na základe získaných dát, konzultácií a workshopov s klientom sme navrhli funkčný prototyp – Launchpad. Ten nám pomohol s rýchlym zberom dát a postupnou optimalizáciou riešenia. Prvotné riešenie obsahovalo len najnutnejšie súčasti – vstupné stránky pre jednotlivé ponuky služieb, prípadové štúdie, blog a kariéru. Postupne sme na základe potrieb klienta, ale aj spätnej väzby od náštevníkov pridali profily klientov (výrazné zvýšenie dôveryhodnosti), slovník (lepšie pochopenie pojmov) a odosielanie aktuálneho obsahu na e-mail.

Z hľadiska dizajnu webu sme vychádzali zo samotného názvu značky Boosters. Po konzultácii s klientom sme sa rozhodli pre kreslenú grafiku, ktorá pomohla značku odlíšiť od konkurencie. Priniesla zároveň do technickej a štatisticky veľmi presnej oblasti potrebnú hravosť a kreativitu. A tiež neformálnu a priateľskú atmosféru, ktorá je tímu Boosters vlastná.

Vďaka použitiu platformy Wordpress sa web efektívne spravuje a ľahko prispôsobuje aktuálnym požiadavkám klienta. V pravidelných intervaloch sa web dopĺňa o nové funkcionality a obsah.

“Platforma zostala, zmenil sa celkový vzhľad a hlavne funkčnosť. Štúdio FUTUR DIGITAL prinieslo nový vietor do našich plachiet. Dizajn je originálny. Web nám umožňuje pridávať ako prípadové štúdie, tak aj referencie a články a zvyšuje našu dôveryhodnosť u potenciálnych klientov.”

Recenzia klienta

Martin Bulák

— Majiteľ Boosters.sk

Celkové výsledky

Výsledkom nášej spolupráce s Boosters je nová a vylepšená webová stránka, ktorá efektívne prezentuje odborné znalosti v oblasti PPC kampaní a online marketingu a zvyšuje dôveryhodnosť u potenciálnych zákazníkov. To v konečnom dôsledku vedie k vyššej efektivite akvizícií.

Webová stránka je plne spravovaný agentúrou Boosters.sk (vrátane hostingu a aktualizácií riešenia).

Dodané služby

Audit a Stratégia

audit biznisu a produktu

Webdizajn

návrh dizajnu biznis webu

vývoj na platforme Wordpress

licencie pluginov

Komunikácia

e-mail marketing

automatizácie

Podobné projekty

Hľadáte ďalšiu inšpiráciu pre svoj biznis?

Markpro.sk – Obsahová platforma a branding pre slovenských marketingových profesionálov. Profily, nástroje, eventy a zaujímavé články.

Gastroguru.sk – Obsahová platforma zameraná na recenzie slovenských reštaurácií.