Obsah pripravujeme. Bude dostupný už čoskoro a máte sa na čo tešiť!

Informácie o ochrane súkromia

GDPR

V týchto zásadách spracovania osobných údajov vám vysvetlíme, čo sa s vašimi údajmi deje, kto k nim má prístup a prečo alebo kedy ich môžeme zbierať.

Rozsah spracovanie sa líši podľa toho, ako naše služby využijete, a preto sme informácie ďalej prehľadne rozdelili tak, aby ste sa v nich ľahko zorientovali – či už len prezeráte naše stránky alebo sa stanete našimi klientami. Spracovanie osobných údajov sa riadi európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Kto je správca osobných údajov

Vaše údaje spracúva spoločnosť:

FUTUR DIGITAL s.r.o., Michalská 1372/9 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 083 785

Kedy osobné údaje spracovávame

S údajmi budeme pracovať, ak:

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

Vždy robíme maximum preto, aby sme vaše osobné údaje ochránili čo najlepšie. Podľa GDPR máte nasledujúce práva, len dávame vopred na vedomie, že vám v niektorých konkrétnych prípadoch nemusíme byť schopní plne vyhovieť:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov,
 • žiadať prenesenie osobných údajov k inému správcovi,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 • ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, potom tento súhlas vziať späť,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 • právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že boli vaša práva pri spracovaní osobných údajov porušené.

Všetky práva alebo akékoľvek otázky môžete uplatniť elektronicky na [email protected] alebo písomne ​​na adrese FUTUR DIGITAL s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

1. Osobné údaje klientov

Aké osobné údaje spracovávame

 • meno, priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefón,
 • našu vzájomnú komunikáciu,
 • informácie a podklady, ktoré nám v rámci poskytovania služieb poskytnete,
 • vaše hodnotenie našich služieb,
 • fotografie dodané spolu s hodnotením.

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme

 • Plníme objednanú službu – údaje spracovávame, aby sme vás mohli objednať na masáž / rezervovať jej temrín a poskytovať naše služby. Bez poskytnutia týchto údajov to nie je reálne zrealizovať.
 • Plnenie právnej povinnosti – pri vedení účtovníctva, spracovanie daní a plnení ďalších predpisov.
 • V rámci našich oprávnených záujmov – našim klientom posielame novinky, vedieme si evidenciu našich klientov (CRM), vytvárame si naše interné štatistiky a reporting a tiež si niektoré údaje ukladáme, ak by sme viedli spor a potrebovali ich k našej obrane.
 • Máme váš súhlas – ak nám poskytnete referenciu na naše služby.

Ako dlho budeme údaje spracovávať

Vaše údaje budeme spracovávať po dobu spolupráce, a ďalej 10 rokov po jej ukončení, ak iné predpisy neustanovujú dobu ešte dlhší.

Tipy a zaujímavé informácie o cestovaní

Na e-mail môžeme klientom zasielať newsletter alebo iné obchodné oznámenie zo sveta biznis cestovania. Zo zasielanie sa môžete samozrejme kedykoľvek odhlásiť.

Kto môže mať k údajom prístup

So spracovaním údajov nám pomáhajú niektorí ďalší dodávatelia služieb alebo aplikácií:

 • FUTUR DIGITAL s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nepožívame.

Osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej správy, pokiaľ tak budeme musieť urobiť. Informácie týkajúce sa právnych služieb však podliehajú advokátskej mlčanlivosti.

2. Osobné údaje pri komunikácii s nami a rezervácii konzultácie

Ktoré osobné údaje spracovávame

 • meno, priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefón,
 • text správy.

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme

Komunikácia je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme kvôli zodpovedanie vašich otázok a údaje z vašich podnetov tiež pre zlepšovanie našich služieb. Bez spracovania týchto údajov vám nebudeme môcť odpovedať.

Ako dlho budeme údaje spracovávať

Vaše údaje budeme spracovávať len po nevyhnutne dlhú dobu, maximálne 3 mesiace po našej poslednej komunikácii.

Kto môže mať k údajom prístup

 • FUTUR DIGITAL s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nepožívame.

4. Cookies a prehliadanie webu

Na fungovanie našej webovej stránky nepoužívame žiadne cookies. Vaše súkromie chránime v maximálnej možnej miere.