Obsah pripravujeme. Bude dostupný už čoskoro a máte sa na čo tešiť!

Markpro.sk —

Launch pad a identita pre online komunitu marketérov

50.000

unikátnych návštevníkov na komunitnom hube MarkPro.sk

800

zaregistrovaných a vyplnených profilov

Markpro.sk

Markpro.sk je online komunita / hub zameraná na slovenských marketingových špecialistov. Umožňuje vytvorenie profilu, pridávanie obsahu, a v neposlednom rade aj priamu komunikáciu pomocou rýchlych správ medzi členmi.

Lokalita

Banská Bystrica, Slovensko

Zameranie

Obsahová platforma, Marketing

Veľkosť spoločnosti

2 — 10 zamestnancov

Dodané služby

audit a stratégia

branding

webdizajn

copywriting

hosting a správa riešenia

Klient

Markpro.sk je online hub úzko zameraný na marketingových špecialistov. Vznikol ako podporná obsahová platforma pre skupinu marketérov na Facebooku. Je zameraný na objavovanie nového obsahu, nástrojov, eventov, ale predovšetkým profilov marketérov a agentúr. Umožňuje prezentáciu nielen navonok voči zákazníkom, ale tiež do vnútra. Prehlbuje spoluprácu medzi freelancermi a agentúrami.

Problém

Facebook skupiny sú obrovským prínosom pre komunikáciu vo vnútri komunít. Ich negatívom je však problematické spravovanie veľkého množstva obsahu a jeho dlhodobá moderácia. Skupina marketingových špecialistov na slovenskom Facebooku je veľmi aktívna a každý deň prináša množstvo zaujímavých postrehov, ale aj otázok, odkazov, pracovných ponúk a iný zaujímavý obsah.

Cieľom vytvorenia online hubu Markpro.sk sa preto stalo vyriešenie dlhodobého problému spravovania obsahu a profilov veľkého množstva členov (aj z hľadiska SEO) aktívnej komunity na Facebooku.

Riešenie

Je veľmi náročné vopred určiť úspešnosť projektov postavených na podpore Facebook komunít. Preto sme sa rozhodli projekt vytvoriť ako MVP s jeho následnou optimalizáciou podľa zistených štatistík a údajov z používania hubu komunitou.

Napriek váhaniu sme pre projekt použili Wordpress platformu. Tá nám síce umožnila rýchle a efektívne vytvorenie projektu za rozumné vstupné náklady, pri veľkom raste projektu sa by sa však mohla stať prekážkou. Platforma Wordpress z hľadiska svojej architektúry nie je vhodná pre projekty s veľkými databázami vlastných typov príspevkov a neponúka ani možnosti pre dlhodobý stabilný rast takýchto projektov. Nad ostatnými riešeniami však jednoznačne vyhráva z hľadiska vstupných nákladov a možností rýchlych úprav konceptu.

Pre online komunitu sme navrhli názov a jeho jednoduché grafické vyjadrenie. Vytvorili sme webový portál na platforme Wordpress, s použitím témy My listing a Elementora, blog a niekoľko vstupných stránok. Súčasťou projektu je klientská zóna pre úpravu profilu, pridávanie obsahu a komunikáciu medzi jednotlivými členmi. Samozrejmosťou sú podrobné štatistiky návštevnosti portálu a jeho obsahu.

“Moje počiatočné obavy z výberu platformy sa neskôr ukázali ako neopodstatnené. Výber platformy nám umožňuje nielen rýchlo meniť a prispôsobovať obsah portálu, ale tiež validovať náš nápad bez vysokých vstupných nákladov.”

Recenzia klienta

Martin Bulák

— Zakladateľ Markpro.sk

Celkové výsledky

Vďaka úzkej spolupráci s našim klientom vznikol jednoduchý, ale efektívný názov portálu MarkPro.sk. Podarilo sa vytvoriť životaschopný prototyp, ktorý počas 2 rokov existencie využilo na registráciu svojho profilu viac ako 800 slovenských marketingových špecialistov.

Vytvorenie projektu na platforme Wordpress sa v tejto fáze “života projektu” ukázalo ako rozumné rozhodnutie. Použitie Wordpresu prinieslo nielen efektívne náklady na vytvorenie projektu, ale tiež možnosti pre jednoduché a rýchle rozširovanie obsahu projektu a testovanie a validovanie nových nápadov.

Dodané služby

Audit a Stratégia

audit biznisu a produktu

analýza kľúčových slov a obsahu

výber platformy pre MVP

Webdizajn

návrh dizajnu portálu

vývoj na platforme Wordpress

licencie pluginov

správa servera a riešenia

Branding a obsah

naming

tvorba logotypu

copywriting

Podobné projekty

Hľadáte ďalšiu inšpiráciu pre svoj biznis?

Gastroguru.sk – Obsahová platforma zameraná na výber reštaurácií pomocou ich nezávislých recenzií.

MastichaTerapia.sk – Eshop pre výrobcu prírodných doplnkov výživy z Mastichy.